Proje Yönetimi


Şirketlerde uygun metodolojilerin kullanılmasını sağlayarak, verimli ve üretken çalışmalar yapmalarına katkıda bulunulmaktadır. Kısıtlı zaman, maliyet ve teknik durumları dikkate alarak, projenin en etkin bir biçimde gerçekleşebilmesi için planlamaların yapılması, yönetilmesi, kontrol edilmesi ve pazarlanma işlevidir.

  • Analiz
  • Planlama
  • Uygulama
  • İzleme ve Kontrol