Mülk Yönetimi


Ticari ve bireysel mülk (gayrimenkul) yönetimi yurt içinde ve yurt dışında gayrimenkulü olan bireylerin karşılaştıkları müşterek sıkıntılara ’’Profesyonel Bir Çözüm’’ sağlamak amacı ile adım atılmıştır. Özel mülk yada kurumlara ait ( İşyeri, Konut, Atölye, Bina, Arsa, Fabrika vb.) mülklerin kira sözleşmelerini hazırlamak, kira tahsilâtları, kira artırımı, icra takibi, tahliye, devir ve pazarlama gibi tüm iş ve işlemleri yapılmaktadır.

  • Kira bedeli tespiti (expertiz hizmeti),
  • Uygun kiracı araştırılması,
  • Kiraya verilecek mülkün kanun ve yasalar doğrultusunda kira sözleşmelerinin hazırlanması,
  • Kira tahsil ve takibi ile ilgili her türlü iş ve işlemleri yapmak, yaptırmak; sözleşme hükümlerine uygun hareket edilmesini sağlamak,
  • Kira tahsilâtları, kira artırımı, icra takibi, tahliye ve devir gibi tüm iş ve işlemleri yapmak,
  • Resmi Yazışmaların takibi,